Matrikulasi atau Diploma. Pilih Yang Mana?

matrikulasi atau diploma

Sebagai pengenalan, saya akan menjawab ‘Universiti‘ secara umum. Namun, jika ditanya manakah yang lebih menguntungkan antara sijil matrikulasi (Matrik) atau diploma, saya akan memberikan jawapan yang berbeza. Banyak lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang keliru dalam memilih sama ada untuk masuk kolej atau universiti. Ada juga yang bimbang dengan pendapat ibu bapa mengenai apa yang … Read more

Kategori Universiti di Malaysia

senarai universiti

Universiti Awam (UA) di Malaysia merupakan institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh kerajaan dan mempunyai fungsi dan tanggungjawab penting dalam membangun sistem pengajian tinggi negara. Terdapat 20 buah UA di Malaysia yang dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu Universiti Penyelidikan Universiti Penyelidikan di Malaysia memberikan tumpuan kepada bidang penyelidikan. Kelima-lima UA di kategori ini, iaitu Universiti … Read more

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

utem malaysia

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) adalah sebuah universiti awam yang ke-14 yang ditubuhkan pada 1 Disember 2000 dan merupakan universiti teknikal awam pertama di Malaysia. Kini, universiti ini beroperasi di tiga buah kampus iaitu Kampus Induk di Durian Tunggal, Kampus Teknologi di Ayer Keroh, dan Kampus Bandar di Pusat Bandaraya Melaka Bersejarah. UTeM mempunyai tujuh … Read more

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

uthm gate

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bermula pada 16 September 1993 dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP). Pada 1996, namanya diubah kepada Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan kecemerlangannya dalam bidang teknikal di negara ini. Kemudian, pada tahun 2000, ITTHO dinaik taraf menjadi Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn … Read more

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)

upsi

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ditubuhkan pada 1 Mei 1997 melalui Warta Kerajaan, P.U.(A) 132 & 133, bertarikh 24 Februari 1997, yang mengandungi dua Perintah iaitu Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perbadanan) 1997 dan Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kampus) 1997. Sejarah Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) Sejarahnya bermula dengan penubuhan SULTAN IDRIS TRAINING COLLEGE … Read more

UPU Online : Permohonan Kemasukan IPTA, Politeknik,ILKA,KK Sesi 2023/2024

permohonan upu

Berita gembira diumumkan bahawa permohonan kemasukan pelajar Sesi Akademik 2023/2024 ke program Asasi, Sijil, Diploma & Ijazah Sarjana Muda di 20 Universiti Awam (UA), 36 Politeknik, 105 Kolej Komuniti dan 4 Institusi Kemahiran Tinggi Awam (ILKA) melalui UPUOnline® akan dibuka dari 7 Februari 2023 hingga 28 Mac 2023 bagi permohonan Fasa Pertama dan pada 15 … Read more