Universiti

matrikulasi atau diploma

Matrikulasi atau Diploma. Pilih Yang Mana?

Sebagai pengenalan, saya akan menjawab ‘Universiti‘ secara umum. Namun, jika ditanya manakah yang lebih menguntungkan antara sijil matrikulasi (Matrik) atau diploma, saya akan memberikan jawapan ...

Latest on Universiti

matrikulasi atau diploma

Matrikulasi atau Diploma. Pilih Yang Mana?

Sebagai pengenalan, saya akan menjawab ‘Universiti‘ secara umum. Namun, jika ditanya manakah yang lebih menguntungkan antara sijil matrikulasi (Matrik) atau diploma, saya akan memberikan jawapan ...

senarai universiti

Kategori Universiti di Malaysia

Universiti Awam (UA) di Malaysia merupakan institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh kerajaan dan mempunyai fungsi dan tanggungjawab penting dalam membangun sistem pengajian tinggi negara. ...

utem malaysia

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) adalah sebuah universiti awam yang ke-14 yang ditubuhkan pada 1 Disember 2000 dan merupakan universiti teknikal awam pertama di Malaysia. ...

uthm gate

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bermula pada 16 September 1993 dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP). Pada 1996, namanya diubah kepada Institut Teknologi ...

upsi

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ditubuhkan pada 1 Mei 1997 melalui Warta Kerajaan, P.U.(A) 132 & 133, bertarikh 24 Februari 1997, yang mengandungi dua Perintah ...