uthm gate

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bermula pada 16 September 1993 dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP). Pada 1996, namanya diubah kepada Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan kecemerlangannya dalam bidang teknikal di negara ini. Kemudian, pada tahun 2000, ITTHO dinaik taraf menjadi Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), setaraf dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) lain di negara ini. Pada tahun 2007, KUiTTHO bertukar nama menjadi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) selepas penjenamaan semula semua Kolej Universiti di seluruh Malaysia.

utjm bangunan  pentadbiran

Program Pengajian di UTHM

UTHM menawarkan program di peringkat Pasca Ijazah, Sarjana Muda dan Diploma di pelbagai bidang seperti Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Pendidikan Teknik & Vokasional, Pengurusan Teknologi dan Teknologi Maklumat. Selain itu, UTHM juga mempunyai visi untuk menjadi universiti bertaraf dunia dalam kejuruteraan, sains dan teknologi untuk pembangunan lestari, dan misinya adalah untuk mewujudkan dan menyebarkan pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti serta menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi berasaskan paradigma tauhid.

Program-program yang ditawarkan oleh UTHM dikendalikan oleh lapan (8) fakulti dan satu (1) pusat pengajian iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, dan Pusat Pengajian Diploma.

Sistem pengajian di UTHM menggunakan sistem semester. Setiap tahun akademik dibahagikan kepada dua (2) semester lazim iaitu Semester I dan Semester II. Tempoh pengajian untuk program Sarjana Muda adalah minimum enam (6) semester atau 110 kredit bagi program bukan profesional dan maksimum 12 semester atau 120 kredit bagi program profesional. Sementara itu, tempoh pengajian untuk program Diploma adalah enam (6) semester dan maksimum 10 semester.

KETERANGAN BIASISWA/DERMASISWA

Pelajar-pelajar digalakkan untuk memohon biasiswa, dermasiswa, pinjaman, atau bantuan kewangan lain dari badan-badan penganjur yang layak. Syarat-syarat dan peraturan penajaan tertakluk kepada pihak penaja yang berkaitan. Terdapat pelbagai penaja yang boleh memberi pembiayaan untuk pengajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), antaranya adalah seperti berikut:

  1. Kementerian Pelajaran Malaysia
  2. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
  3. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  4. Yayasan Negeri
  5. Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  6. Dan lain-lain lagi.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Pengurusan Akademik di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia seperti berikut:

Pejabat Pengurusan Akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat Johor.

Tel: 07-4537696/7375/7683/7687/7690/7689 Faks: 07-4536085 Emel: ppa@uthm.edu.my Laman Web Universiti: http://www.uthm.edu.my

Pelajar-pelajar diminta agar memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan bantuan kewangan yang diperlukan dalam pengajian mereka. Jangan teragak-agak untuk memohon bantuan ini kerana ia dapat memberi manfaat yang besar dalam memastikan kelancaran pengajian dan masa depan yang lebih cerah.

Leave a Comment