matrikulasi atau diploma

Matrikulasi atau Diploma. Pilih Yang Mana?

Sebagai pengenalan, saya akan menjawab ‘Universiti‘ secara umum. Namun, jika ditanya manakah yang lebih menguntungkan antara sijil matrikulasi (Matrik) atau diploma, saya akan memberikan jawapan ...